บัณฑิตน้อย คือผู้ให้บริการข้อมูลคุณภาพและข่าวสารการศึกษาที่ครบวงจรซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

"ภารกิจหลักของบัณฑิตน้อยแบงคอค คือ การบรรยายแนะแนวในหัวข้อที่ มีประโยชน์ต่อการเรียน และต่อการเตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด”

การบรรยายทุกครั้งเป็นการบรรยายภายในโรงเรียนเครือข่าย โดยปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 250 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมทั้งกรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกบัณฑิตน้อยฯ กว่า 150,000 คนซึ่งในส่วนของเครือข่ายสถานศึกษาและนักเรียนสมาชิกมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

นอกจากการบรรยายแนะแนวที่ถือเป็นภารกิจหลักแล้ว บัณฑิตน้อยฯ ยังมีการจัดการหลักสูตรค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนที่เป็นสมาิกดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับ Premium ได้ เป้าหมายคือพัฒนาศักยภาพในการสอบแข่งขันของนักเรียน เป็นค่ายที่มีการเรียนการสอนสดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ระยะเวลาในการจัดค่าย 10 ครั้ง(ไป-กลับ) และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับชั้นจากดรงเรียนที่มีชื่อเสียงสนใจเข้าร่วมเป็นมาชิกระดับ Premium กว่า 6,000 คนต่อปี

สำคัญที่สุดคือ บัณฑิตน้อยฯ ยังคำนึงภึงรายละเอียดและประโยชน์ที่นักเรียนสมาชิกจะได้รับ โดยทำการบันทึกการสอนสด ค่ายวิชาการในทุกครั้งที่จัด พร้อมทั้งจัดทำเป็น คลิปวีดีโอ เพื่อให้สมาชิก Premium ที่สมัครเข้าร่วมได้เรียนทบทวนอีกด้วย โดยเรียนผ่านเว็บไซต์ www.BUNDITNOI.COM และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

BUNDITNOI'S GUIDANCE FOR SCHOOLS

ภาพการแนะแนวในโรงเรียนโดยบัณฑิตน้อย

MAIN SPEAKER:Mr.CHAIYASITH MAIRUNGROJ

Master of Arts in Economic Law; Faculty of Law Chulalongkorn University and

Master of Business Administration: Faculty of Commerce Chiang Mai University

LOCATION: CHULALONGKORN UNIVERSITY

กิจกรรมค่ายวิชาการจัดปีละ 4 ครั้ง

LOCATION: CHULALONGKORN UNIVERSITY

BUNDITNOI'S ACTIVITY

กิจกรรมเสริมทักษะและสัมทนาการให้กับสมาชิก

LOCATION: CHULALONGKORN UNIVERSITY